top-gevo

Vítáme Vás na webových stránkách GEVO

Gymnázia Evolution Jižní Město a Gymnázia Evolution Sázavská. Proč Evolution? Evoluce to je pro nás nenásilný přerod jedince, který je po nástupu do školy přetvářen ve vzdělance, gentlemana, nebo chytrou a sebejistou mladou ženu. Jsme nejen účastníci obrovské proměny, kterou dítě na škole zažije, jsme jejími tvůrci. Jsme účastni něčeho krásného, i když třeba lopotného. Jsme to my, my všichni, kteří svým podílem jsme této evoluce strůjci, od žáka, jeho učitelů, spolužáků, po jeho rodiče. To všechno se nám děje před očima od doby, kdy v lavicích před sebou uvidíme dětské tváře, s kterými se po pár letech loučíme jako s dospělými.

12duvodu

12 důvodů

Existuje mnoho důvodů, proč studovat právě u nás. Představujeme Vám 12 z nich, které sami považujeme za nejdůležitější. Více informací Vám rádi poskytneme na našich dnech otevřených dveří.

profil absolventa

Profil absolventa

Absolvent Gymnázia Evolution se kromě zvládnutí látky vymezené školním vzdělávacím plánem vyznačuje zvládnutím vzdělanostních kompetencí a sociálních dovedností, které jsou základem pro jeho další úspěšný profesní rozvoj

uspech-absolventa

Úspěšnost našich studentů

Absolvent Gymnázia Evolution se kromě zvládnutí látky vymezené školním vzdělávacím plánem vyznačuje zvládnutím vzdělanostních kompetencí a sociálních dovedností, které jsou základem pro jeho další úspěšný profesní rozvoj

novinky

Novinky

Sportovní den skončil vítězstvím Sázavské
Celé tři roky musela Sázavská čekat na úspěch ve sportovním klání o pohár GEVO. Třetí ročník přinesl některé významné změny, mezi nimi i novou kategorii mladších studentů pro žáky primy, sekundy Sázavské a prvního ročníku JM. A právě v této kategorii slavila Sázavská největší úspěchy.

11-sazavska

Zajímáte se o osmileté studium

na Gymnáziu Evolution Sázavská?
Do primy osmiletého studia na Gymnáziu Evolution Sázavská přijímáme žáky po dokončení 5. třídy základní školy nebo při přestupu z jiného osmiletého gymnázia

13-jiznimesto

Zajímáte se o šestileté studium

na Gymnáziu Evolution Jižní Město?
Do prvního ročníku šestiletého studia na Gymnáziu Evolution Jižní Město přijímáme žáky po dokončení 7. třídy základní školy nebo druhého ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia.

proc_gevo

Proč zrovna „evolution“

Od roku 2014 se na budovách obou škol objevil nový znak i nové označení. Gymnáziu Jižní Město a Gymnáziu Sázavská přibyl k původnímu jménu nový přívlastek Evolution – evoluce = nenásilný přerod jedince, který je po nástupu do školy přetvářen ve vzdělance, gentlemana nebo chytrou a sebejistou mladou ženu …

prestup

Přestup

Gymnázium umožňuje podle § 66 školského zákona (Zákon č. 561/2004 Sb.) ve znění pozdějších předpisů přestup do odpovídajících ročníků: ze základní školy do vyššího ročníku daného typu studia, ze čtyřletého gymnázia nebo jiného typu střední školy, z víceletého gymnázia

Jiznimesto

Gymnázium Evolution
Jižní Město

 

sazavska

Gymnázium Evolution
Sázavská