Příběhy bezpráví 2017

Stalo se pravidlem, že se každý rok v měsíci listopadu setkáváme s nějakou osobností, která má ve svém životě nějaký příběh z doby před listopadem 1989. Stejně tak je pravidlem, že výuku historie u nás na škole pojímáme ne jako souhrn faktů, jmen a letopočtů, ale jako příběh, který žili naši předci a vlastně my jako jejich potomci stále žijeme.… více


Workshop migrace

Minulý týden se na naší škole konal workshop věnovaný problematice migrace. Díky nadaci Crossing borders se studenti pátého ročníku měli možnost dozvědět spoustu zajímavých informací týkajících se této problematiky. Zpestřením byl zvláštní host, pan Marwan, který byl nucen opustit svoji zemi kvůli represivnímu režimu.