Výlet 5. A do minulosti

Ve čtvrtek 9. 6. se „vědění lačnější“ část 5. A vypravila na prohlídku Archivu bezpečnostních složek při příležitosti jejich Dne otevřených dveří.
Pobočka instituce, kterou jsme navštívili, se nachází na poměrně prominentním, ale zcela určitě krásném místě v Praze, hned naproti Goethe institutu.

… více


2.A u soudu

Minulé úterý  se studenti 2.A účastnili soudního jednání u obvodního soudu pro Prahu 4. Exkurze se konala v rámci stávající výuky občanského práva a měli jsme možnost shlédnout v praxi činnost samosoudce, předkládání návrhů strany žalující i žalované, stejně jako výslech svědka.… více