Poděkování za reprezentaci GEVO na Schole Pragensis

Jako tradičně každým rokem jsme se zúčastnili prezentace středních škol Schola Pragensis  v Kongresovém centru.

Poděkování patří všem studentům a učitelům, kteří se zapojili do propagace školy, protože zájemců a dotazů na studium bylo často opravdu hodně. Poděkování tedy profesorům a profesorkám Dimmerové, Pánkovi, Hlavizňové, Růžičkové, Slavíkové, Mikeskovi a studentům pak Karolíně Pavlátové, Julii Voborové, Kubovi Klemovi, Ondrovi Korbelovi, Jáchymu Hámovi, Lukáši a Ondřeji Pavelkovi, Lucce Bradáčové, Veronice Škodové, Carle Astol a speciální díky Báře Poláškové a Veronice Suchopárové za sobotní směnu!

Děkujeme a vážíme si vaší pomoci!