Školné pro školní rok 2018/19

projednala Rada rodičů spolu s Radou školy na svém zasedání v dubnu 2018 a odsouhlasila zvýšení na 51 500 Kč  (pro 4.–6. ročník).
Školné pro studenty s rozšířenou výukou angličtiny bylo stanoveno na 70 000 Kč (1.–3. ročník).

Školné je splatné ve dvou pololetních splátkách 25 750,- Kč, resp. 35 000 vždy k 1. červenci pro 1. pololetí následujícího školního roku a  1. ledna pro druhé pololetí.

Výši školného na další rok bude projednávat Rada rodičů zhruba v dubnu 2019.