Školné pro školní rok 2017/18

projednala Rada rodičů spolu s Radou školy na svém zasedání v květnu 2017 a odsouhlasila zvýšení o cca 2,15 % na 49 500,- Kč. Školné pro studenty s rozšířenou výukou angličtiny bylo stanoveno na 66 000 Kč.

Školné je splatné ve dvou pololetních splátkách 24 750,- Kč, resp. 33 000 vždy k 1. červenci pro 1. pololetí následujícího školního roku a  1. ledna pro druhé pololetí.

Výši školného na další rok bude projednávat Rada rodičů zhruba v květnu 2018.