Školská rada je vrcholným kontrolním orgánem, jehož existence je povinná ze zákona. Její proporční složení je dáno zákonem: za zřizovatele jsou členy Růžena Preissová a Jiří Němeček, za rodiče byli zvoleni pan Vlastimil Horák a pan Petr Křelina (oba delegáti Rady rodičů) a za pedagogy Matěj Bíža a Lukáš Pánek.

Ředitel školy se jednání Školské rady účastní na pozvání, ale ze zákona nesmí být členem.

Školská rada se vyjadřuje k dění na škole, dává podněty k jeho změnám, ovšem nejdůležitějším úkolem ŠR je každoroční schvalování výroční zprávy a rozpočtu školy.

Rada rodičů je poradním orgánem ředitele školy. Je složena ze zástupců rodičů jednotlivých tříd, díky kterým je získávána zpětná vazba z této oblasti. Nemá rozhodovací pravomoci.

Členové Rady rodičů ve školním roce 2016/2017

Třída Jméno
1.A Kateřina Čepková
1.B Magdalena Fulínová
2.A Jarmila Bohumínská
2.B Vlastimil Horák
3.A Jana Kimrová
3.B Michaela Lauerová
4.D Romana Špačková, Jana Škůrková
5.A Jiří Keršláger
5.B Anne Dostálová
6.r. Petr Křelina