Vážení rodiče,
zveřejňujeme podle zákonných nařízení výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/18.

Přijatí uchazeči do 6letého studia

V levém sloupci je zveřejněno podle kódu 46 nejlepších uchazečů, kteří vzešli ze součtu bodů státních přijímacích zkoušek a školního přijímacího řízení. Bodový součet, jak je nařízeno, uveřejňujeme pouze u prvního přijatého a u 46. přijatého.

Výsledné pořadí uchazečů 6leté studium
pořadí kód uchazeče body rozhodnutí
1 2054028 134 přijat ke vzdělávání
2 2053968 přijat ke vzdělávání
3 2054006 přijat ke vzdělávání
4 2053966 přijat ke vzdělávání
5 2053936 přijat ke vzdělávání
6 2053942 přijat ke vzdělávání
7 2053934 přijat ke vzdělávání
8 2054036 přijat ke vzdělávání
9 2053998 přijat ke vzdělávání
10 2053953 přijat ke vzdělávání
11 2054007 přijat ke vzdělávání
12 2053976 přijat ke vzdělávání
13 2054003 přijat ke vzdělávání
14 2053944 přijat ke vzdělávání
15 2053980 přijat ke vzdělávání
16 2054005 přijat ke vzdělávání
17 2053964 přijat ke vzdělávání
18 2053986 přijat ke vzdělávání
19 2054032 přijat ke vzdělávání
20 2053925 přijat ke vzdělávání
21 2054035 přijat ke vzdělávání
22 2054034 přijat ke vzdělávání
23 2054030 přijat ke vzdělávání
24 2053951 přijat ke vzdělávání
25 2054027 přijat ke vzdělávání
26 2053940 přijat ke vzdělávání
27 2053927 přijat ke vzdělávání
28 2054009 přijat ke vzdělávání
29 2053949 přijat ke vzdělávání
30 2053974 přijat ke vzdělávání
31 2053923 přijat ke vzdělávání
32 2053999 přijat ke vzdělávání
33 2054008 přijat ke vzdělávání
34 2053978 přijat ke vzdělávání
35 2054031 přijat ke vzdělávání
36 2053982 přijat ke vzdělávání
37 2054011 přijat ke vzdělávání
38 2054004 přijat ke vzdělávání
39 2053970 přijat ke vzdělávání
40 2053938 přijat ke vzdělávání
41 2054029 přijat ke vzdělávání
42 2053984 přijat ke vzdělávání
43 2053994 přijat ke vzdělávání
44 2053972 přijat ke vzdělávání
45 2054037 přijat ke vzdělávání
46 2053932 77 přijat ke vzdělávání

Přijatí uchazeči do 4letého studia

V levém sloupci je zveřejněno podle kódu 9 nejlepších uchazečů, kteří vzešli ze součtu bodů státních přijímacích zkoušek a školního přijímacího řízení. Bodový součet, jak je nařízeno, uveřejňujeme pouze u prvního přijatého a u 9. přijatého.

Všem úspěšným gratulujeme a žádáme je o podání zápisového lístku do kanceláře školy v nejbližším možném termínu.

Výsledné pořadí uchazečů 4leté studium
pořadí kód body rozhodnutí
1 2054019 142 přijat ke vzdělávání
2 2054020 přijat ke vzdělávání
3 2054012 přijat ke vzdělávání
4 2054015 přijat ke vzdělávání
5 2054017 přijat ke vzdělávání
6 2054016 přijat ke vzdělávání
7 2054013 přijat ke vzdělávání
8 2054018 přijat ke vzdělávání
9 2054022 85 přijat ke vzdělávání