Gymnázium Evolution Sázavská od roku 2009 podporovalo keňskou studentku Ann Wambui. Anička díky finanční podpoře studentů a učitelů Sázavské dokončila základní a vystudovala celou střední školu.
Ann v průběhu tohoto školního roku svá studia dokončila a před námi stojí důležitý úkol – rozhodnout jaký další charitativní projekt jako škola podpoříme.
V radě studentů se vyprofilovaly dva návrhy – přispět na postavení školy v některé z rozvojových zemí – Africe nebo Indii, anebo zachránit část pralesa v Indonésii tím, že ho koupíme.

Každého projektu se ujali dva ambasadoři, kteří s ním seznámili ostatní studenty a snažili se je pro něj získat. Hlasovat se bude v úterý 20.6. ve škole. Pokud se chcete seznámit s oběma projekty podrobněji,  základní informace najdete na odkazech dole.

Poděkování Ami Makris (3.A), Vašku Šulcovi (2.A), Kristíně Dvořákové (Tercie A) a Josefíně Topolové (Tercie A), že zviditelnění projektů mezi spolužáky věnovali svůj elán!

Postavme školu
Prales