Svátky, prázdniny,  ředitelská volna
28. 9. 2017 (čt) státní svátek
29. 9. (pá)  mimořádné ředitelské volno
26. – pá 27. 10. (čt-pá) podzimní prázdniny
17. 11. (pá) státní svátek
22. 12. (pá) ředitelské volno
23. 12. 2017 – 2. 1. 2018  (so-út) vánoční prázdniny
2. 2. (pá) pololetní prázdniny
5. 2. – 9. 2.  (po-pá) jarní prázdniny
29. 3. – 2. 4.  (čt-po) velikonoční prázdniny a Velikonoce
30. 4. (po) ředitelské volno
1. 5. (út) státní svátek
8. 5. (út) státní svátek

Třídní schůzky, konzultační den
12. 9. (út) 
třídní schůzka rodičů primy, 17 hod.
12. 12. (út) rodičovské schůzky od 18 hod. (rada rodičů od 17,00)
3. 4. (út) třídní schůzky, 18 hod. (rada rodičů od 17,00)
15. 5. (út) konzultační den, 17 – 19 hod.
12. 6. (út) třídní schůzky rodičů budoucí primy, 17 hod.

Září
4. 9. (po) 8.30 zahájení školního roku
4. – 7. 9. (po – čt) kurz ELDORADO pro primu (Střelské Hoštice, okr. Strakonice)
7. 9. (čt) bazar učebnic, od 13 hod. v tělocvičně na Sázavské
8. 9. (pá) prima – třídnické hodiny (1.-3. hod.)
8. 9. (pá) bazar učebnic prima a sekunda
11. 9. (po)
podzimní termín maturitní zkoušky, od 8,30 hod.
12. 9. (út) třídní schůzka primy, 17 hod.
21.9. (čt) oslavy 15 let od vzniku Gymnázia (Evolution) Sázavská
28. 9. (čt) státní svátek
29. 9. (pá) mimořádné ředitelské volno

Říjen
4. 10. (st) den otevřených dveří pro 8leté studium, od 17 hod.
5. – 12. 10. (čt -čt) 3.A výměnný pobyt Hamburk
11. 10. (st) rada školy, 17 hod.
3. 10. focení tříd a sboru
26. – 27. 10. (čt – pá) podzimní prázdniny

Listopad
8. 11. (st)
Den otevřených dveří pro 8leté studium, od 17 hod.  + workshop s iPady
14. 11. (út)
1. předtesty – přijímačky na nečisto, 14 hod.
15. 11. (st)
školní termín odevzdání přihlášky ke státní maturitní zkoušce
15. 11. (st) Noc CUP (GEVO JM)
17. 11. (pá) státní svátek
23.11. (čt) termín odevzdání 1. celoškolního projektu
23. – 25. 11. (čt – so) prezentace školy na přehlídce SŠ Schola Pragensis
29. 11. (st) den otevřených dveří pro 8leté studium + workshop s iPady, 17 hod.

Prosinec
12. 12. (út)
rada rodičů od 17 hod.; rodičovské schůzky od 18 hod., volby do rady školy
12. 12. (út) 2. předtesty – přijímačky na nečisto, od 14 hod.
21. 12. (čt) vánoční koncert, od 10 hod.
22.12. (pá) ředitelské volno
23. 12. 2017– 2. 1. 2018 (so – út) vánoční prázdniny

Leden
3. 1. 2018 (st) nástup do školy
6. 1. (so) den otevřených dveří pro 8leté studium od 9.30 hod.
17. 1. (st) den otevřených dveří pro 8leté studium+ workshop s iPady, 17 hod.
20. – 27. 1. (so – so) lyžařský kurz sekundy, Krkonoše
23. 1. (út) 3. předtesty – přijímačky na nečisto, 14 hod.
23. 1. (út) klasifikační porada, 16,30 hod.
31. 1. (st) 6. vyuč. hodina předání vysvědčení, ukončení 1. pololetí

Únor
2. 2. (pá) –
pololetní prázdniny
5. 2. – 9. 2. (po -pá)
jarní prázdniny
17. 2. (sobota)
den otevřených dveří pro 8leté studium od 9,30 hod.
20. 2. (út) 4. předtesty – přijímačky na nečisto, 14 hod.
22.2. (čt) termín odevzdání 2. celoškolního projektu

Březen
9. 3. (pá) prima + 4.A finální příprava předtančení; ostatní třídy studijní program
9. 3. (pá) XIII. ples GEVO Sázavská, Národní dům na Vinohradech, 19 hod.
29. 3. – 2. 4. (čt – po) velikonoční prázdniny a Velikonoce

Duben
3. 4. (út)
rada rodičů, 17 hod.; třídní schůzky, 18 hod.
3. -6. 4. (út -pá)
týden stáží 3. ročníku na VŠ
11. 4. (st)
maturitní písemná práce z ČJL (od 12,00 hod.)
13. 4. (pá) první termín 1. kola přijímacího řízení státní části, 8,30 hod.
16. 4. (po) první termín 1. kola přijímacího řízení školní části, 10 hod.
17. 4. (út) druhý termín 1. kola přijímacího řízení státní části, 8,30 hod.
18. 4. (st) druhý termín 1. kola přijímacího řízení školní části, 10 hod.
24. 4. (út) klasifikační porada 4. ročníku
24. 4. (út) náhradní termín 1. kola přijímacího řízení školní části
27. 4. (pá) poslední zvonění 4. ročníku
30. 4. (po) ředitelské volno

Květen
1. 5. (út) státní svátek
2. 5. (st) rada rodičů 17 hod., rada školy 17, 30 hod.
2. 5. – 4.5. (st – pá) maturitní písemné práce
8. 5. (út) státní svátek
14. 5. (po) náhradní termín 1. kola přijímacího řízení státní části
15. 5. (út) konzultační den, 17 – 19 hod.
21. – 25. 5. (po–pá) ústní maturitní zkoušky
21. – 25. 5. (po–pá) akční týden primy a sekundy, projektový týden tercií, kvart, kvinty a 3. ročníku
25.5. (pá) termín odevzdání 3. celoškolního projektu

Červen
1. 6. (pá)
přihlašování 3. ročníku do maturitních seminářů
1. 6. (pá)
slavnostní předávání maturitního vysvědčení
4. -8. 6. (po–pá)
výstupní testy z cizích jazyků
5
. 6. (út) 9,00-13,00 hod. projektový den – prezentace studentských projektů
12.6. (út) třídní schůzky budoucí primy, 17 hod.
19. 6. (út) klasifikační porada 15.30 hod.
20. 6. (st) úklid školy
21. 6. (čt) VI. ročník sportovního dne, zajišťuje GEVO Jižní Město
22. 6. (pá) Sázavský tygřík pro studenty nižšího gymnázia
22. 6.
(pá) Sázavský tygr pro studenty vyššího gymnázia
25. 6. – 28. 6.(po-čt)
výjezdní týden
29. 6. (pá) slavnostní předání vysvědčení a slovních hodnocení, 9 hod.; závěr
školního roku