V červnu se na Sázavské konají zpravidla dvě klání – jedno sportovní a jedno… řekněme intelektuální. Úspěšné zvládnutí projektů ale zdaleka není jen o  intelektu, protože autoři úspěšných projektů musí prokázat dobrou invenci, organizační, technické a vlastně nakonec i propagační schopnosti. A ať už je projekt sebelepší, vše se rozhoduje – stejně jako na při sportu – v určeném čase. Kdo projde do celoškolního finále, může si vyzkoušet prezentaci svého projektu v moderně zařízené univerzitní aule, zpravidla zaplněné do posledního místa spolužáky. Můžete si myslet, že to je za odměnu, ale pro většinu studentů není. Zkušenost je to ale k nezaplacení a ti, kdo si jí projdou, budou jednou provždy vědět, jaké to je být na „druhé straně barikády.“ 🙂

Všem prezentujícím tedy veliké blahopřání  za to, jak to úspěšně zvládli, a před těmi, kteří to zvládli podle kritického soudu publika nejlépe – kloubouk dolů! A za jejich odvahu jim po právu náleží knižní poukázka!

Kategorie nižšího gymnázia:
1. místo: projekt S úsměvem jde všechno líp (klikněte pro shlédnutí), autorky: Amálie Adamovská, Johana Kotková, Margarita Strokach, Josefína Topolová, všichni tercie A, zadavatelka: K. Spáčilová
2. místo: projekt Českoslovenští prezidenti (klikněte pro shlédnutí), autoři: Jakub Douša, David Seifert, Adam Vaňko, všichni tercie B, zadavatel: M. Černý
3. místo: projekt Historie a současnost Youtube(klikněte pro shlédnutí), autoři: Adam Čapka, Matěj Podroužek, Jan Šmíd, všichni tercie B, zadavatelka: M. Silberová

Kategorie vyššího gymnázia:
1. místo: projekt 日本国/ČR (klikněte pro stažení prezentace), autorky Marie Sawa, Anna Geraldine Winkel, obě 2.A, zadavatel:  M. Miko
2. místo: projekt Hudební festival Devoluce (klikněte pro shlédnutí prezentace), autoři: A. Votoček, B. Kabeláčová, R. Opletal, J. Fialová, A. Jedličková, všichni 3. A, zadavatel: M. Řezáč
3. místo: projekt Pra- les – bez (klikněte pro stažení prezentace), autorky: Lucie Váchová, Anna Horáková, obě 3.A, zadavatel:  M. Miko

Kategorie absolutně nejlepší projekty:
1. místo: 日本国/ČR
2. místo: Hudební festival Devoluce
3. místo: S úsměvem jde všechno líp

Jako bonus zveřejňujeme: